Randweg Noordbaan

‘s-Hertogenbosch

Na een druk, maar zonovergoten eerste weekend zijn de werkzaamheden aan de Noordbaan afgerond. Door middel van goede voorbereiding & uitvoering is het gelukt om de vele disciplines binnen het werkvak op de Randweg vlekkeloos met elkaar te laten samenwerken. Het prachtige weer heeft afgelopen weekend meegeholpen en er mede voor gezorgd dat we uiteindelijk 15% op de planning in hebben kunnen lopen! Maandagavond is de Noordbaan weer vrijgegeven voor verkeer.

• Verkeersmaatregelen en omleiding gerealiseerd
• Slopen en verwijderen transflex voegen
• Voegovergangen tijdelijk vullen met asfalt
• Bermen verlaagd ter voorbereiding op vrijdagnacht
• Armaturen in de tunnelbak schoongemaakt
• Stijlen vervangen op het dek van de faunapassage
• Verwijderen geleiderail Magistratenlaan
• Frezen deklaag
• Frezen bakken tbv reparatie
• schoonmaken freesoppervlak deklaag met veegwagens
• Schoonmaken freesoppervlak bakken met veegwagen
• Frezen & vrijmaken putten
• daslas frezen bij fietstunnel Magistratenlaan
• Schoonmaken freesoppervlak
• Aanbrengen asfaltwapening tpv ingang en uitgang tunnel
• Aanbrengen & afstrooien Sami
• Aanbrengen tussenlaag Vlijmenseweg
• Aanbrengen Deklaag Vlijmenseweg – Oude Vlijmenseweg
• Aanbrengen 11/16 tpv Henri Dunantstraat
• Aanbrengen deklaag Magistratenlaan
• Aanbrengen 11/16 tpv ingang tunnel
• Aanbrengen reparatievakken tpv craquelé
• Aanbrengen markering Magistratenlaan
• Aanbrengen lussen

Projectnaam: Randweg Noordbaan
Opdrachtgever: Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Start werkzaamheden: April 2020
Opleverdatum: April 2020

Parklaan Vlijmen
Randweg ‘s-Hertogenbosch Zuidbaan