CERTIFICERING

Voor Roy Verstegen B.V. staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Daarom zoeken wij voortdurend naar mogelijkheden om energie- en milieuvriendelijker te werken. Wij streven continu naar verbetering. Daarom nemen wij maatregelen die zorgen voor meer energie-efficiëntie en CO2-reductie en een positieve invloed op het milieu hebben. Directie en medewerkers tonen inzet en betrokkenheid bij het energiemanagement in ons bedrijf. Wij zijn bereid om het bewustzijn te vergroten over ons energieverbruik en de gevolgen hiervan op het milieu. Roy Verstegen B.V. leeft de relevante wetgeving en eisen van de autoriteiten op het gebeid van energie en andere bepalingen na. Deze beleidsverklaring staat iedereen intern en extern ter beschikking en wordt jaarlijks beoordeeld en zo nodig aangepast. Wij verwelkomen alle steun zodat we gezamenlijk energie kunnen besparen en daarmee een bijdrage kunnen leveren aan een beter milieu. Informatie over de CO2-prestaties en de CO2-prestatieladder van Roy Verstegen B.V. is te vinden op www.skao.nl.

Niet alleen op het gebied van duurzaamheid timmeren wij aan de weg. Onze kracht zit ook in kwaliteit, vakmanschap en (integrale) samenwerking. Onze medewerkers hebben de juiste opleiding en de juiste ervaring en leveren altijd kwalitatief goed werk. Om de kwaliteit te blijven borgen besteden we continu aandacht aan ontwikkelingen binnen de sector en investeren we in (bij)scholingen binnen onze lerende organisatie. Ook maken we serieus werk van ‘veiligheid, gezondheid en milieu’. Zo zijn we verantwoordelijk voor de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en willen we werkzaamheden dan ook veilig uitvoeren.

picture_as_pdf
VCA** 2008/5.1

Versie: september 2019

picture_as_pdf
ISO 9001:2015

Versie: juni 2021

picture_as_pdf
PSO 30+

Versie: Mei 2023