Engineering

Roy Verstegen B.V. ondersteunt de opdrachtgever van begin tot eind. Zo voeren we niet alleen de ontwerpen van een opdrachtgever uit maar kunnen we ook de volledige werkvoorbereiding voor een project in handen nemen. We zijn gespecialiseerd in het maken van inventarisatierapporten, het uitvoeren van 0-metingen met GPS en het maken van schetsen en definitieve werktekeningen.

Roy Verstegen B.V. vliegt samen met de opdrachtgever een project aan. Dat doen we door te werken met bouwteams, een samenwerkingsvorm waarin ook de opdrachtgever is vertegenwoordigd. Hierbij wordt van begin tot eind als één team aan het project gewerkt. Dat werkt voor alle partijen optimaal en is efficiënt en kostenbesparend. Doordat alle partijen met elkaar aan tafel zitten, zijn de lijnen kort en kan er snel en flexibel worden ingespeeld op de wensen van de opdrachtgever. Daarnaast houdt de opdrachtgever continu volledige inzage in het ontwerp-, uitvoerings- en prijsvormingsproces waardoor gezamenlijk wordt toegewerkt naar een succesvolle oplevering van het proces. Op deze manier ontzorgen we de opdrachtgever maximaal!