WRM Vrijspel (Jan Sluytersstraat)

‘s-Hertogenbosch

WRM Vrijspel is een compleet nieuwe wijk gelegen aan het water ‘Het ijzeren kind’. Deze ruim opgezette woonwijk met nieuwbouwhuizen wordt door Roy Verstegen B.V. woonrijp gemaakt. Het project bevat het opwaarderen van funderingen, vernieuwen van regenwaterafvoer, complete wijk voorzien van nieuwe elementverharding, aanleggen van groene gebieden en parken & werken in waterwegen. Gedurende al deze werkzaamheden coördineert Roy Verstegen B.V. de werkzaamheden zo, dat zowel opdrachtgever als bewoners zo min mogelijk overlast van de werkzaamheden ervaren. Het gehele project wordt uitgezet & uitgevoerd met de nieuwste GPS apparatuur zodat kadastrale grenzen en ligging van straatwerk perfect op de juiste locatie komen te liggen.

Projectnaam: WRM Vrijspel (Jan Sluytersstraat)
Opdrachtgever: Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Start werkzaamheden: Oktober 2018
Opleverdatum: Eind 2019

  • 9400 m² Bestrating
  • 1600 m Riolering
  • 500 m³ Grondwerk
Geerpark WRM Fase 1C Vlijmen
Herinrichting Maijweg