Geerpark WRM Fase 1C

Vlijmen

Geerpark WRM Fase 1C is onderdeel van het grote duurzame nieuwbouwproject in Vlijmen onder de noemer ‘Het Geerpark’. Hier verzorgt Roy Verstegen B.V. in samenwerking met gemeente Heusden het woonrijp maken van een wijk met 205 nieuwe woningen. In deze duurzame nieuwbouwwijk wordt gewerkt met mooie gebakken materialen en wordt zoveel mogelijk met een gesloten grondbalans gewerkt de CO-2 uitstoot te reduceren. De afwatering van het regenwater wordt geregeld door een stelsel van molgoten en wadi’s en zo naar open water getransporteerd. Een nauwe afstemming en communicatie tussen opdrachtgever/projectontwikkelaar/Roy Verstegen B.V. zorgt ervoor dat in een drukke nieuwbouwwijk toch vooruitgang bereikt kan worden.

Projectnaam: Geerpark WRM fase 1C
Opdrachtgever: Gem. Heusden
Start werkzaamheden: Oktober 2018
Opleverdatum: Medio 2020

  • 20.000 m² Bestrating
  • 1500 m Natuurlijke afwatering op wadi’s
  • 8600 m³ Grondwerk
Renovatie buitenbad Kwekkelstijn
WRM Vrijspel (Jan Sluytersstraat)