De Parade ‘s-Hertogenbosch

De Parade is één van de belangrijkste pleinen in ’s-Hertogenbosch. De Opdrachtgever wilde het groene karakter van het plein graag behouden en verbeteren. De zieke kastanjebomen op de Parade worden daarom vervangen. Eind maart zijn alle bomen verwijderd en is gestart met de voorbereidingen voor het planten van nieuwe bomen. Zodat de Parade vanaf volgend jaar weer bijdraagt aan een duurzaam ‘s-Hertogenbosch en een sfeervol klimaat van onze binnenstad. Wij hebben de gekapte bomen  duurzaam verwerkt in een  boombank en er komen nog meerder projecten  van de bomen. Wij hebben grondverbetering gedaan  en het  straatwerk mogen vernieuwen. Dit is voor ons een geweldige eer om hier een steentje aan bij te mogen dragen.

Projectnaam: De Parade ‘s-Hertogenbosch

Opdrachtgever: Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Start werkzaamheden: juni 2021