CETIPOX ZV: geen onkruid meer tussen stenen!


Eigenschappen

Neem voor meer informatie of bestellingen contact met ons op

Toepassingen


Technische gegevens

EigenschappenVERWERKINGSINFORMATIE

TerreinvereisteMengen:


Bevochtigen:


Verwerking:


Veiligheid en afvalverwerking:

Draag handschoenen, beschermende kleding en een veiligheidsbril. Bij huidcontact met het materiaal direct met water en zeep wassen. Bij oogcontact grondig met water spoelen en arts raadplegen. Contact met levensmiddelen is te vermijden. Buiten bereik van kinderen houden. Gebonden materiaal kan als huishoudafval worden beschouwd en als zodanig worden behandeld. De afzonderlijke componenten zijn als chemisch afval te karakteriseren en zijn bij milieuparken ofwel bij afvalverwerkers in te leveren. Uitvoerige voorschriften en eigenschappen kunnen te allen tijde opgevraagd worden.


Houdbaarheid van hars en hardingscomponent 24 maanden, vorstvrij bewaren. Vulstof droog bewaren.