CETIPOX UNL: geen onkruid meer tussen stenen!


Eigenschappen

  

      


Neem voor meer informatie of bestellingen contact met ons op

Toepassingen


Technische gegevens

Eigenschappen


Terreinvereiste:


Mengen:


Bevochtigen:


Verwerking:


Veiligheid en afvalverwerking:

Draag handschoenen, bescher- mendekledingeneenveiligheidsbril. Bij huidcontact met het materiaal direct met water en zeep wassen. Bij oogcontact grondig met water spoe- len en arts raadplegen. Contact met levensmiddelen is te vermijden. Buiten bereik van kinderen houden. Gebonden materiaal kan als huis- houdafval worden beschouwd en als zodanig worden behandeld. De afzonderlijke componenten zijn als chemisch afval te karakteriseren en zijn bij milieuparken ofwel bij afvalverwerkers in te leveren. Houdbaarheid van hars en har- dingscomponent 24 maanden, vorstvrij bewaren. Vulstof droog bewaren.