CETIPOX SV: geen onkruid meer tussen stenen!


Eigenschappen

      


Neem voor meer informatie of bestellingen contact met ons op

Toepassingen


Technische gegevens

Eigenschappen

Shore hardheid vlgs ASTM 2240: 76


Verwerkingsinformatie

Terreinvereiste:

De ondergrond dient schoon en droog te zijn en de voegen dienen goed gevuld te zijn met brekerzand of split.


Mengen:


Dit product is op 2 manieren te verwerken: vernevelen of rollen


Vernevelen:


Rollen:


Zowel voor rollen als vernevelen is de verwerkingstijd ca. 45 minuten bij + 20°C.


Veiligheid en afvalverwerking:

Draag handschoenen, beschermende kleding en een veiligheidsbril. Bij huidcontact met het materiaal direct met water en zeep wassen. Bij oogcontact grondig met water spoelen en arts raadplegen. Contact met levensmiddelen is te vermijden. Buiten bereik van kinderen houden. Gebonden materiaal kan als huishoudafval worden beschouwd en als zodanig worden behandeld. De afzonderlijke componenten zijn als chemisch afval te karakteriseren en zijn bij milieuparken ofwel bij afvalverwerkers in te leveren.