Cetipox GR: verharder voor split en gridEigenschappen

Neem voor meer informatie of bestellingen contact met ons op

        


Toepassingen

Technische gegevens

Eigenschappen


Verwerkingsinformatie

Terreinvereiste:


Mengen:


Verwerking:


Het behandelde oppervlak dient 24 uur beschermd te worden tegen regen. De regenbescherming mag niet direct op het oppervlak gelegd worden, zodat er lucht kan circuleren.


Veiligheid en afvalverwerking:
Draag handschoenen, beschermende kleding en een veiligheidsbril. Bij huidcontact met het materiaal direct met water en zeep wassen. Bij oogcontact grondig met water spoelen en arts raadplegen. Contact met levensmiddelen is te vermijden. Buiten bereik van kinderen houden. Gebonden materiaal kan als huishoudafval worden beschouwd en als zodanig worden behandeld. De afzonderlijke componenten zijn als chemisch afval te karakteriseren en zijn bij milieuparken ofwel bij afvalverwerkers in te leveren. Uitvoerige voorschriften en eigenschappen kunnen te allen tijde opgevraagd worden. 


Houdbaarheid van hars en hardingscomponent 24 maanden, vorstvrij bewaren.