Certificering

van Roy Verstegen B.V. wil voortdurend zoeken naar mogelijkheden voor een meer energie- en milieuvriendelijke manier van werken. Het streven is naar een continue verbetering.

Om die reden zal van Roy Verstegen B.V. voorstellen implementeren, die zorgen voor meer energieefficiëntie en daardoor CO2 reductie wat een positieve invloed zal hebben op het milieu. Uitgangspunt hierbij is dat de rentabiliteit, kwaliteit en veiligheid niet in het geding komen.

Directie en medewerkers tonen inzet en betrokkenheid bij het energiemanagement in ons bedrijf waarbinnen de directie de juridische zeggenschap heeft. Wij zijn bereid on bewustzijn te vergroten over ons energieverbruik en de gevolgen hiervan op het milieu.

Roy Verstegen B.V. zal de relevante wetgeving en relevante eisen van de autoriteiten op het gebeid van energie en andere bepalingen naleven. Deze beleidsverklaring staat iedereen intern en extern ter beschikking en wordt jaarlijks beoordeeld en zo nodig aangepast.

Wij verwelkomen alle steun zodat we gezamenlijk energie kunnen besparen en daarmee een bijdrage kunnen leveren aan een beter milieu.

Informatie over de CO2-prestaties en de CO2-prestatieladder van Roy Verstegen B.V.  is te vinden op www.skao.nl

2.B.4-1 managementverklaring Versie: 24 november 2017
3.A.1 Emissie inventaris rapport 2016 Versie: 24 november 2017
3.A.1 Emissie inventaris rapport eerste halfjaar 2017 Versie: 24 november 2017
3.B.1.C.1. Energie management actieplan Versie: 24 november 2017
3.C.2-1 Communicatieplan CO2 reductie Versie: 24 november 2017
3.D.1-2 Actieve deelname keteninitiatief Versie: 24 november 2017


Aannemingsbedrijf Roy Verstegen is ISO 9001:2008 en VCA** 2008/5.1 gecertificeerd.

Tevens zijn wij een Fundeon erkend leerbedrijf.


Certificaat van Goedkeuring VCA** 2008/5.1 Versie: 8 oktober 2015
Certificaat van Goedkeuring ISO 9001:2008 Versie: 8 oktober 2015