Certificering

Bij Roy Verstegen B.V. staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Daarom zoeken wij voortdurend naar mogelijkheden om energie- en milieuvriendelijker te werken. Wij streven continue naar verbetering. Daarom nemen wij maatregelen die zorgen voor meer energie-efficiënte en CO2-reductie en een positieve invloed op het milieu hebben. Directie en medewerkers tonen inzet en betrokkenheid bij het energiemanagement in ons bedrijf. Wij zijn bereid om het bewustzijn te vergroten over ons energieverbruik en de gevolgen hiervan op het milieu. Roy Verstegen B.V. leeft de relevante wetgeving en eisen van de autoriteiten op het gebeid van energie en andere bepalingen na. Deze beleidsverklaring staat iedereen intern en extern ter beschikking en wordt jaarlijks beoordeeld en zo nodig aangepast. Wij verwelkomen alle steun zodat we gezamenlijk energie kunnen besparen en daarmee een bijdrage kunnen leveren aan een beter milieu. Informatie over de CO2-prestaties en de CO2-prestatieladder van Roy Verstegen B.V. is te vinden op www.skao.nl.

Niet alleen op het gebied van duurzaamheid timmeren wij aan de weg. Onze kracht zit ook in kwaliteit, vakmanschap en (integrale) samenwerking. Onze medewerkers hebben de juiste opleiding en de juiste ervaring en leveren altijd kwalitatief goed werk. Om de kwaliteit te blijven borgen besteden we continu aandacht aan ontwikkelingen binnen de sector en investeren we in (bij)scholingen binnen onze lerende organisatie. Ook maken we serieus werk van ‘veiligheid, gezondheid en milieu’. Zo zijn we verantwoordelijk voor de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en willen we werkzaamheden dan ook veilig uitvoeren.


2.B.4-1 managementverklaring Versie: 24 november 2017
3.A.1 Emissie inventaris rapport 2016 Versie: 24 november 2017
3.A.1 Emissie inventaris rapport eerste halfjaar 2017 Versie: 24 november 2017
3.B.1.C.1. Energie management actieplan Versie: 24 november 2017
3.C.2-1 Communicatieplan CO2 reductie Versie: 24 november 2017
3.D.1-2 Actieve deelname keteninitiatief Versie: 24 november 2017
CO2 prestatieladder-Energie Management actieplan Versie: april 2018
CO2 prestatieladder-Energie Management actieplan Versie: november 2018
  Energie Management Actieplan 2017 t/m 2020 Versie: 12 April 2018
  Energie Management Actieplan 2017 t/m 2020 Versie: 9 November 2018


Aannemingsbedrijf Roy Verstegen is ISO 9001:2008 en VCA** 2008/5.1 gecertificeerd.

Tevens zijn wij een SBB erkend leerbedrijf.


Certificaat van Goedkeuring VCA** 2008/5.1 Versie: 8 oktober 2015 t/m 14 september 2018
Certificaat van Goedkeuring ISO 9001:2008 Versie: 8 oktober 2015 t/m 3 september 2018